Provozní řád

Provozovatel: Kids Escape s.r.o. 

Kontakt: info@dpgamesczech.com

 +420 778 001 358  

Vstupné: Dle ceníku uvedeném na stránkách  

1. Hra je určena pro 2-4 hráče 

2. Otevírací doba hry koresponduje k otevírací době nákupního centra 

3. Hra je určena pro hráče starší 5 let 

4. Na rezervovanou hru se dostavujte 10 minut před začátkem rezervace

5. Do hry není možné vnášet nápoje ani občerstvení 

6. Hráči jsou povinni respektovat pokyny obsluhy 

7. Je zakázáno pořizovat jakékoliv videa či fotografie v prostorách hry 

8. Personál obsluhující hru má právo hráče ze hry vyloučit z důvodu nevhodného chování, které jakýmkoliv způsobem narušuje chod únikové hry

 9. Za osoby mladší 18 let zodpovídají rodiče nebo doprovod starší 18 let

10. V případě, že se hráči ke hře nedostaví nebo budou mít více než 20 minutové zpoždění bez předchozí omluvy nevzniká jim nárok na vrácení vstupného/voucheru 

11. Protože se hra nachází v nákupním centru Europark, návštěvníci musí respektovat i provozní řád obchodního centra. 

12. Návštěvníci únikové místnosti souhlasí s pořízením a užitím audio/video záznamů provozovatelem únikové místnosti bez nároku na finanční náhradu

Provozní řád (Místní bezpečnostní předpis) zde